Total de visualitzacions de pàgina:

dissabte, 25 de maig de 2013

Accions EducativesCal tenir molt present que l'existència d'idees morals, normes socials de conducta i actituds, implica necessàriament, una contextualització dins del sistema d'idees morals de cada societat, segons una manera o estil de vida concret. Aquesta moral ve implícita quan es parla d’una acció educativa en què hi intervé un professional i un subjecte. Aquestes accions intenten combatre la desestructuració de les actituds "normalitzades" en la persona que experimenta pèrdues significatives.
El subjecte ha de ser contemplat globalment, és a dir, tenint en compte les seves característiques biològiques, cognitives, emotives, socials, generacionals o espirituals, que estan en contínua interacció amb l'entorn. Cal contemplar la persona en la seva capacitat de percebre, de sentir i emocionar-se, de pensar, optar i, finalment i com a conseqüència dels processos anteriors, d'actuar, dir o fer. En les accions educatives és de vital importància reconèixer la capacitat de l’individu. La persona ha de ser reconeguda en el conjunt de tots els aspectes esmentats.
Per entendre com aplicar una acció educativa dins de l’educació social ens hem de preguntar com abordar avui una pràctica i un pensament emancipador en un context de globalització, neohigienisme i postmodernitat. L'educació social defensa la vocació històrica de cada home i de cada dona com a artífexs de futur, el valor humà de la utopia, i rebutja i combat “el pensament únic”. Perdre la capacitat de somiar i de sorprendre's és perdre el dret a actuar com a ciutadans, com a autors i actors dels canvis necessaris a nivell polític, econòmic, social i cultural. D’aquesta manera sempre s’ha d’actuar però amb un pensament crític i rebutjant  tots els processos estigmatitzadors que ens ofereix el neohigienisme. Com a punts a processar, primer de tot s’ha de treballar per als subjectes amb accions com obrir possibilitats noves, promoure connexions amb la cultura o apropar diverses tècniques que facilitin l’accés a l’educació. Mai s’ha de portar la educació cap a una moralització, ja que avorreix, sinó que s’ha de fomentar l’impuls del subjecte perquè descobreixi i accepti l’oferta educativa. En termes generals, qualsevol tasca de l’educació social ha de relacionar el subjecte amb l’herència cultural. L’art, les activitats d’oci, les visites a museus o els tallers dels centres cívics, són exemples d’accions educatives que poden servir per establir el lligam entre subjecte i cultura.

Cap comentari:

Publica un comentari