Total de visualitzacions de pàgina:

dijous, 1 d’octubre de 2015

ORIENTACIÓ SOBRE SEXUALITAT I AFECTIVITAT EN LA DIVERSITAT FUNCIONAL


PROPOSTES D’ACOMPANYAMENT ÍNITIM I/O ERÒTIC


 
Objectius

• Adquirir coneixements sobre la dimensió social, psicològica, contextual i
transcendental de l'ésser humà amb diversitat funcional. Desconstruir la
discapacitat i els simbolismes que arrastra implícits.
• Conèixer els processos psicològics de l'ésser humà en l'acceptació de la
diversitat funcional.
• Oferir narratives i diferents discursos sobre aquesta temàtica
• Abordar la teoria del Fet Sexual Humà.
• Reflexionar sobre el concepte d'acompanyament íntim i sobre la figura i
característiques de l'acompanyant íntim i eròtic.
• Identificar les peculiaritats de la sexualitat i l'educació sexual en la diversitat
intel∙lectual.
• Conèixer les principals característiques anatòmiques, fisiològiques i
neurològiques dels diferents tipus de diversitat funcional, així com les seves
necessitats assistencials i logístiques.
• Subratllar els principals aspectes legals i ètics en el domini de la sexualitat i
la diversitat funcional.
• Experimentar en primera persona la 'sexualitat conscient'.
 

Participants

Aquest curs està dirigit a:
• Professionals o estudiants de l'entorn social i/o de la salut (educadors i
treballadors socials, assistents personals, psicòlegs, sexòlegs,
fisioterapeutes, gerents de centres residencials i assistencials, metges, tècnics i auxiliars d'infermeria) que, bé per interès personal, bé per
necessitats de la seva labor quotidiana, necessiten eines i coneixements per
acompanyar als seus usuaris o pacients amb diversitat funcional en el
desenvolupament i l'expressió de la seva sexualitat.
• Persones amb diversitat funcional física o intel∙lectual, així com els seus
familiars, amistats o parelles que desitgin investigar i explorar el domini de la
seva sexualitat.
• Persones interessades en l'acompanyament íntim i eròtic en la diversitat
funcional​.
 

Metodologia
La formació tindrà diverses metodologies que al llarg de les sessions s’aniran
conjugant. Tot i així, l’objectiu és crear un ambient dinàmic i proactiu, per tal de
generar un espai on els assistents assoleixin el coneixement a través de
l’experiència. Les parts més teòriques aniran acompanyades de diferents debats,
lectures i algunes dinàmiques de grup. La formació també disposarà de classes
pràctiques on poder portar a terme alguns dels conceptes exposats. Una de les
claus del curs, és que tindrem la col∙laboració i la participació de persones que són
membres actius de projecte de Tandem Team. La veu en primera persona dóna
sentit a tot allò que exposem, ja que els discursos sorgits des de l’exclusió guanyen
força i credibilitat. Aquest cara a cara també ens permetrà obtenir informació de
primera mà, aquella que només el subjecte implicat et pot explicar, allò denominat;
el saber profà.
 

Calendari
El curs es dividirà en cinc mòduls de 12 hores cada un, essent un total de 60 hores
lectives.

Els horaris seran compresos entre divendres de 16 a 20 hores i dissabte de 10 a 14
hores i de 16 a 20 hores.
● Mòdul 1: 30 i 31 d'octubre 2015 Mòdul 2: 27 i 28 de novembre 2015
● Mòdul 3: 18 i 19 de desembre 2015
● Mòdul 4: 29 i 30 de gener 2016
● Mòdul 5: 26 i 27 de febrer 2016


Preu
El curs sencer 290,00 euros. Un sol mòdul 75,00 euros.​ ​Socis 20% descompte.


Lloc
El curs es durà a terme a la sala d'actes de la biblioteca Xavier Benguerel (Av.
Bogatell, 17, Barcelona).


Continguts
El curs està dividit en 5 mòduls:

Mòdul 1: El fet sexual humà en la diversitat funcional
Desconstrucció històrica de la sexualitat. Sexe, sexualitat, eròtica i ars amandi.
Dimensions de la sexualitat (reproductiva, social i psicològica). Gènere.
Desestructuració dels gèneres a través de la diversitat intel∙lectual. Què pot aportar
la diversitat funcional a la sexologia? La salut sexual i reproductiva en les persones
amb diversitat intel∙lectual. Identitat sexual. Una proposta d'intervenció en persones
discapacitat intel∙lectual. El treball amb els pares i les institucions.
 

Mòdul 2: Acompanyament íntim i eròtic en la diversitat funcional
Que entenem per AIE. El AIE com un continu (treball sexual, teràpia, substitut sexual
o surrogate, assistència, acompanyament). El protocol Tandem Intimity. La
intermediació en el AIE (acompanyar als quals acompanyen o són acompanyats).
Acompanyar vs assistir. Concepte d’acompanyament com a pràctica relacional. La transferència emocional. El tracte i la cura. La dependència generalitzada
(interdependència)
Desconstrucció de la discapacitat i construcció de la diversitat funcional. Observació
dels processos terminològics i epistemològics. Transició del model assistencial o
rehabilitador al model social o de vida independent.
 

Mòdul 3: Aspectes ètics i legals de la sexualitat en la diversitat funcional 
Textos legals. Drets fonamentals. Llibertat, autonomia i el gaudi plenament i en
condicions d'igualtat de les persones amb diversitat funcional. El dret a la igualtat i a
la llibertat de les persones amb discapacitat es converteix en deures per a aquelles
persones, professionals i familiars, que tenen responsabilitats en la seva atenció.
Bioètica en l'acompanyament íntim i eròtic. Problemàtiques bioètiques en
l’acompanyament a la diversitat funcional. El dret a la intimitat. Límits del tutor legal o
familiar.


Mòdul 4: Anatomia, fisiologia i neurofisiologia de la diversitat funcional física i
intel∙lectual.

Tipologies i funcionalitats segons el motiu d'adquisició. DF adquirida per accident o
malaltia (lesió medul∙lar, TCE, amputació, accident vascular cerebral, tumor cerebral
o medul∙lar). DF congènita o de naixement (paràlisi cerebral, malformacions físiques,
artogriposis, acondroplasia). DF degenerativa (ELA (Esclerosi Lateral Amiotrófica),
EM (Esclerosi Múltiple), Paràlisi de Beck). Control d'esfínters. Espasticidad.
Disreflexia. La DF intel∙lectual. Neurologia. Comunicació. Cognició.


Mòdul 5: Taller vivencial sobre sexualitat conscient. 
Els cinc sentits: oïda, tacte, gust, vista i olfacte. La presència. La meditació com a
eina de consciència. Observar a l'observador. Judicis i prejudicis: condicionants de la
nostra ment en l'acompanyament a la diversitat funcional.

Ponents
● Charo Ricart​, Llicenciada en Medicina (UV), candidata a màster en
sexologia.
● Ferran Castellarnau​, Educador social (UOC), secretari Tandem Team.
● Francesc Granja​, Llicenciat ADE i MBA (ESADE), president Tandem Team.
● Joan Cánimes​, Doctor en filosofia. Observatori d’Ètica Aplicada a l’Acció
Social, Psicoeducativa i Sociosanitària. Universitat de Girona.
● Marc Granja​, Llicenciat en ADE i MBA (ESADE), professor de meditació.
● Maria Clemente​, Llicenciada en psicologia (UOC), especialista en
neurorehabilitació per l'Institut Guttmann, gerent de Tandem Team.
● Nia​, Acompanyant íntima i eròtica.
● Noèlia Martínez​, Llicenciada en Dret.
● Rut Raventós​, professora de tantra.


Certificació
Els participants que hagin assistit a un 80% de les sessions obtindran un certificat
d’assistència de Tandem Team Barcelona.


Informació
Per tenir més informació del curs podeu contactar a:
● 608 730 683
● tandemteam.bcn@gmail.com


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada