Total de visualitzacions de pàgina:

divendres, 19 d’abril del 2024

Entrades i sortides als serveis residencials

En les dinàmiques dels serveis residencials, ja siguin d'infància, salut mental, gent gran, etc. Hi esdevenen dos moments que caldria revisar amb molta cura; les entrades i les sortides de les persones residents. Generalment, ingressar-hi no és quelcom desitjat i respon a situacions traumàtiques o prou complexes per a posar-hi molta mirada. I les sortides, deixen un buit que cal treballar amb els que es queden.

El primer cop que una persona entra en un servei residencial, rep un impacte de sensacions que marca la trajectòria que farà aquesta persona dins de la institució. Per això, cal cuidar i preparar al detall aquestes arribades. Pensar en quines persones donen la benvinguda, cuidar les paraules i l'espai, sobretot per començar a teixir un vincle segur a través de la presència i la disponibilitat en un escenari amable.

Les primeres sensacions que recorren el cos d'una persona quan entra en un lloc per primera vegada, deixen empremta. Perquè s'instauren a la memòria i condicionen les formes de relacionar-se amb aquell espai i amb les persones que hi conviuen. Malauradament, a vegades per rutina, per dinàmica o per deixadesa no es para atenció al moment inicial i es desenvolupa com si fos una revisió mecànica, complint amb tots els passos però sense veure, ni donar lloc a l'altre.

Les sortides, és l'altre moment que crec que també cal revisar. Perquè la persona que marxa, normalment és per una millora en la seva situació vital i, per tant, la sortida serà positiva. Però els que es queden, segurament han compartit molta intimitat amb la persona que marxa. Han viscut experiències, situacions diverses i això ja genera records compartits. Això és vincle i, per tant, la marxa genera una pèrdua. Cal que tothom pugui acomiadar-se, fer una festa, un ritual o el que desitgi la persona, perquè tothom pugui integrar aquell comiat. És un canvi d'etapa i com tots els canvis, cal posar-los nom i transitar-los de cara.

Les entrades i les sortides són situacions que doten de vida a les institucions residencials, que de per si, massa vegades queden atrapades en la velocitat esfereïdora que provoca el dia a dia i no permeten parar-se a contemplar aquests moments tan rellevants per les persones.